Κεντρικά γραφεία DELATOLAS COURIER – Κέντρο Διανομής
Αγίας Άννης 113-115, 18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Tηλ. 2104915706, courier@delatolas.com

Τμήμα πωλήσεων
Χίου 5, 16452 Αργυρούπολη
Τηλ. 2109904370, sales@delatolas.com

Γραφεία – Logistics Center Θεσσαλονίκης
Καλοχώρι, Κάθετη Πάροδος επί Μαρίνου Αντύπα, 57009 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310755630, Fax. 2310755643, delatolas.north@delatolas.com

Κεντρικά γραφεία DELATOLAS EXPRESS CARGO
Θέση Ρείκια, Ασπρόπυργος, 19300 Αττική
Τηλ. 2130059800, Fax. 2130059829, info@delatolas.com