Εμπορική Διεύθυνση & Marketing
Αργυράκη 10 & Πίνδου 8 , Αγ.Ι.Ρέντης – Αττική
ΤΚ 18233

Delatolas Courier
Αργυράκη 10 & Πίνδου 8 , Αγ.Ι.Ρέντης – Αττική
ΤΚ 18233

Logistics Center 2
Θέση Ρείκια, Ασπρόπυργος – Αττική
T.Κ.: 19 300
Τηλ.: (+30) 213 0059832-3

Logistics Center 4
Θέση Λάκκα Στάμου, Μαγούλα Αττικής
ΤΚ 19018
Τηλ.: (+30) 210 5574112
E-mail: logistics@delatolas.com