Η Delatolas Courier (ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ) έχει εγκριθεί από το Lloyd’s Register Quality Assurance σύμφωνα με τις απαιτήσεις για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται σε Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Class I, Class IIa, Class IIb για λογαριασμό τρίτων.

Επίσης η Delatolas Courierείναι μέλος του σωματείου GS1 Association Greece και της έχουν χορηγηθεί κωδικοί GS1 που επιτρέπουν την κωδικοποίηση και σήμανση προϊόντων και θέσεων,σε διεθνές επίπεδο,και είναι αντίστοιχα καταχωρημένοι στο παγκόσμιο μητρώο κωδικών αριθμών GS1, GEPIR www.gepir.org.

Δείτε στα παρακάτω link τα πιστοποιητικά έγκρισης:

licence                            licence